Regels voor het plaatsen van een laadpaal

De regels voor het plaatsen van een laadpaal lopen in Nederland nog iets achter ten opzichte van de landen om ons heen. Omdat de technologie nog vrij nieuw is wordt wet- en regelgeving gemaakt terwijl “early adopters” de technologie al lang gebruiken. Er zijn op dit moment drie mogelijke situaties mogelijk voor een particuliere laadpaal:

Optie 1: Laadvoorziening op eigen terrein

Laadvoorziening op eigen terrein

Wanneer je thuis een laadpaal laat installeren op je eigen terrein, dan wordt dat voor de wet ‘in private sfeer’ genoemd. Dit houdt in dat het laadpunt alleen voor persoonlijk gebruik is. En dat de auto ook op het eigen terrein staat tijdens het opladen. In de praktijk betekent het ook dat je als gebruiker van de laadpaal jezelf niet hoeft te registreren met een pas om op te kunnen laden.

Optie 2: Laadvoorziening op eigen terrein en laden via een ‘kabel over de weg’

Laadvoorziening op eigen terrein en laden via een ‘kabel over de weg’

In deze situatie is het niet mogelijk om op eigen terrein te parkeren. Maar wel dicht in de buurt van de laadpaal. Bijvoorbeeld een parkeervak dat aan het eigen terrein grenst, al dan niet met een voetpad er tussen. Het oplaadpunt moet je daarbij dus realiseren op je eigen terrein. De aansluiting tussen laadpaal en elektrische auto mag je maken met een kabel over het openbaar gebied.

Gemeentes zullen in deze situatie geen parkeerplaats in het openbaar gebied hiervoor reserveren. Schade of letsel als gevolg van de kabel over het openbaar gebied is voor verantwoording van de eigenaar van de laadpaal. Het is dus raadzaam om de kabel veilig over de openbare weg te geleiden. Bijvoorbeeld door er een rubber mat overheen te leggen.

Optie 3: Verlengde private aansluiting

Verlengde private aansluiting laadpaal

Bij een verlengde huisaansluiting komt de stroomvoorziening voor de laadpaal vanuit de meterkast in de woning van de eigenaar. De laadpaal plaats je in de openbare ruimte. De eigenaar van de laadpaal is verantwoordelijk voor de kosten van het plaatsen.

De gemeente stelt met de eigenaar een contract op waarin de specificaties van het oplaadpunt staan omschreven. De gemeente moet er voor zorgen dat ze het parkeervak op de juiste manier markeren wordt voor het opladen van elektrische auto’s. Belangrijk is dat de laadvoorziening openbaar is. De laadtransacties door andere autobezitters dan jij zelf kun je via interoperabele afspraken met de eigenaar verrekend.

Let op, niet iedere gemeente zal haar medewerking verlenen aan een dergelijke aansluiting. Informeer dus altijd eerst naar de lokale geldende regels voor het plaatsen van een laadpaal. Of vraag je installateur hij kan je tijdens de offerte fase adviseren over de lokaal geldende regels.